Basis
competenties

AANPASSINGSVERMOGEN


Effectief inspelen op veranderende omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.

CONTINU LEREN


Bewust gericht op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en het opdoen van ervaring om huidige of toekomstige functie succesvol te kunnen uitoefenen.

ZELFVERTROUWEN


Geloof hebben in eigen kunnen om resultaat te behalen.

DOELGERICHTHEID


Gericht werken aan het behalen van de juiste resultaten en doelstellingen.

TEAMWORK


Actieve en constructieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat, waarbij gehandeld wordt vanuit het groepsbelang.

Deze vaardigheden zoeken we
5/9